ქსელის მონტაჟი

ჩვენი პროფესიონალთა გუნდი დაგეხმარებათ ქსელის ეფექტურად დაგეგმვაში ,გეგმის წარმატებით განხორციელებასა და შედეგის შენარჩუნებაში.

ადგილზე გამოძახებით

100% გარანტიით

591 00 55 66

ქსელის მონტაჟისთვის ჩვენი სპეციალისტები მოახდენენ ქსელის შეფასებას და განსაზღვრავენ სამოქმედო გეგმას.

ჩვენ დაგეხმარებით არსებულ ალტერნატივებს შორის საუკეთესო ვარიანტის შერჩევაში.

ქსელის ტექნოლოგიების შეფასება და პრობლემის გადაწყვეტის იოლი გზების პოვნა შეამცირებს განსახორციელებელი პროექტის რისკსა და ხარჯებს.

ჩვენ ვიწყებთ ყოველ ახალ საქმიან ურთიერთობას უფასო კონსულტაციით როგორც დიტანციურად ასევე დანიშნულების ადგილზე სპეციალისტის გაგზავნით, შეხვედრის განმავლობაში ჩვენ ვახდენთ ქსელის შეფასებას და დაგეგმვას.

ქსელის მონტაჟი
ქსელის მონტაჟის სერვისები

სერვისები:

 ✓ ქსელის მონტაჟი და ტექნიკური პარამეტრების კორექტირება.

 ქსელის კაბელირება, გადანაწილება და როუტერის კონფიგურაცია.

✓ სერვერის ინსტალაცია, ვიზუალიზაცია და დისტანციური კონტროლი.

✓ ფორსმაჟორული სიტუაციისადმი მზადყოფნა და შემდგომი აღდგენა სარეზერვო სისტემისა და დისტანციური ინტერაქციების საშუალებით.

✓ უსაფრთხოების ზომების განსაზღვრა და რეალიზაცია.

✓ სერვერის მიმდინარე კომპლექსური მუშაობის გაუმჯობესება და ადგილმდებარეობის შეცვლა.

ასევე შეგვიძლია დაგეხმაროთ არსებული ქსელის განვითარებასა და მუშაობის  ხარისხის გაუმჯობესებაში მიუხედავად ქსელის აღჭურვილობის მოდელისა და გამოშვების თარიღისა.

ჩვენ ვიყენებთ აპრობირებულ მომსახურების კომპლექსს, პროგრამულ მონიტორინგსა და დისტანციური წვდომის მართვის სისტემას ნებისმიერი ზომის ბიზნესის სამართავად.

არსებული ქსელის განვითარება

როგორ მუშაობს ჩვენი სერვისი?

1. გვიკავშირდებით ტელეფონზე ოპერატორი გამისამართებთ შესაბამის IT სპეციალისტთან რომელთანაც გადიხართ კონსულტაციას და აფორმებთ გამოძახებას, ამის შემდეგ ჩვენი ოპერატორი გატყობინებთ თუ რა დროში იქნება IT სპეციალისტი ადგილზე.

2. IT სპეციალისტი მოდის თქვენ ოფისში ან ბინაში, რომელიც გემსახურებათ: პირბადით და ხელთათმანებით, გეგმავს და ამონტაჟებს ქსელს. მომსახურების ღირებულების გამოთვლა ხდება სერვის-პაკეტების შესაბამისად.

j

3. ახორციელებთ ანგარიშსწორებას ნაღდი ან უნაღდო ფორმით, ორგანიზაციის შემთხვევაში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფორმით იღებთ ინვოის და მასზე მითითებულ კომპანიის ანგარიშს სადაც ხდება თანხის ჩარიცხვა

წლიანი გამოცდილება

კვალიფიციური პროგრამისტი

ქსელის მონტაჟი

გადარჩენილი ნერვული უჯრედი

Call Now Button